برای آشنایی با چگونگی سوالات و نحوه استفاده از سوالات طراحی شده مبحث 8 میتوانید آزمون 3 تستی زیر را بررسی کنید

سوال مبحث 8 رایگان

این آزمون حاوی 3 تست از 30 سوال تالیفی مبحث 8 (ویرایش 98) می باشد.

برای دسترسی به 30 سوال تالیفی از این لینک اقدام کنید.