باسلام

اینم جدول برنامه ریزی برای قبولی در آزمون نظارت و اجرای نظام مهندسی

دقت داشته باشید که هایلات ها و سوالات در کانال تلگرامی نظام عمرانیا @nezamomrania بصورت رایگان قرار داده شده است.

همچنین برای اطلاعات کلی در خصوص این آزمون پیشنهاد میکنم ابتدا از طریق این لینک پست مربوط به آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی عمران را ببینید.

منابع15 روز اول15 روز دوم15 روز سوم15 روز منتهی به آزمون (هفته اول)7 روز منتهی به آزمون ( هفته دوم)
9هایلایت موارد مهم مبحث ۹ (ویرایش ۹۹)آزمون ۴۰ تست تالیفی مبحث ۹در این 7 روز باید آزمون های دوره قبل را مطابق با زمان ( 150 دقیقه) برای خودتون شبیه سازی کنید.

2روز آزمون 1 روز استراحت و پوشش نقص ها

هر روز 2 آزمون (صبح از ساعت 8 تا 10/30 نظارت و بعد از ظهر از ساعت 2/30 تا 5 اجرا)
10 و جوشهایلایت موارد مهم مبحث ۱۰ ویرایش ۱۳۹۲تست های تالیفی اجرا 99
11بررسی روزنامه وار و هایلایت موارد مهمتست های تالیفی نظارت 99
12بررسی روزنامه وار و هایلایت موارد مهمتست های تالیفی اجرا 1400
8هایلایت موارد مهم مبحث ۸ ویرایش ۱۳۹۸۳۰ سوال تالیفی مبحث ۸ (ویرایش ۹۸)نظارت 1400
5بررسی روزنامه وار و هایلایت موارد مهمتست های تالیفیاجرا شهریور 1401
7هایلات موارد مهم مبحث ۷ ویرایش ۱۴۰۰تست های تالیفینظارت شهریور 1401
2 و قانونبررسی روزنامه وار و هایلایت موارد مهمتست های تالیفیاجرا دی 1401
6بررسی روزنامه وار و هایلایت موارد مهمنظارت دی 1401
آئین نامه 2800موارد مهم آئین نامه ۲۸۰۰ برای آزمون نظارت و اجرا
19،20،21،22بررسی روزنامه وار و هایلایت موارد مهم