به اطلاع کلیه متقاضیان آزمون‌های ورود به حرفه مي‌رساند، آزمونهای ورود به حرفه در کلیه رشته‌های مهندسی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شامل رشته‌های معماری (نظارت، طراحی و اجرا)، عمران صلاحیت‌های(نظارت، محاسبات، اجرا، طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان و ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی) به‌طور هماهنگ و همزمان به شرح زیر ثبت نام و برگزار می‌شود:

  • شروع ثبت‌نام آزمون‌ کلیه رشته‌ها از روز پنج شنبه 11 اسفند آغاز و تا روز ‌پنج شنبه مورخ  18 اسفند ادامه خواهد داشت.
  •  
  • برگزاری آزمون‌های (تستی)   یکی از روزهای 28 و 29 اردیبهشت 1402

برای ثبت نام کلیک کنید