قرار گرفتن در محیط مشابه کنکور بوسیله کنکورهای آزمایشی یکی از موارد افزایش دقت، سرعت و کیفیت مطالعه است. بدین منظور موسسات گوناگون هر ساله آزمون هایی مشابه کنکور ارشد برگزار میکنند. ما در اینجا سوالات را بصورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهیم.

در این پست کنکورهای آزمایشی گرفته شده در موسسات گوناگون قرار داده می شود.

1)آزمون جامع سری عمران 96 (سری اول)

2)آزمون جامع سری عمران 96 ( سری دوم)

3)آزمون جامع سری عمران 96 ( سری سوم)

4)پاسخنامه آزمون جامع سری عمران 96 (سری اول) (برای مشاهده این فایل باید عضو ویژه سایت باشید.)

5)پاسخنامه آزمون جامع سری عمران 96 (سری دوم) (برای مشاهده این فایل باید عضو ویژه سایت باشید.)

6)پاسخنامه آزمون جامع سری عمران 96 (سری سوم) (برای مشاهده این فایل باید عضو ویژه سایت باشید.)

7)آزمون جامع سری عمران 97(سری اول)

8)آزمون جامع سری عمران 97(سری دوم(استقامتی))

9)آزمون جامع سری عمران 97(سری سوم)

10) پاسخنامه آزمون جامع سری عمران 97(سری اول) (برای مشاهده این فایل باید عضو ویژه سایت باشید.)

11) پاسخنامه آزمون جامع سری عمران 97(سری دوم) (برای مشاهده این فایل باید عضو ویژه سایت باشید.)

12) پاسخنامه آزمون جامع سری عمران 97(سری سوم)

دانلود از لینک زیر ( برای مشاهده فایل ها باید عضو سایت شوید.)