بودجه بندی منابع آزمون یکی از مواردی هست که با استفاده از اون شما میتوانید برنامه ریزی درست برای قبولی آزمون داشته باشید، مثلا در آزمون اجرا یا نظارت طبیعتا دروسی که میانگین درصد سوالات آن زیر 5 درصد هست باید در اولویت های اخر مطالعه باشن و صرفا می‌توان سوالات آن ها را با کلیدواژه مناسب پاسخ داد.

بودجه بندی های زیر بر اساس 3 آزمون برگزار شده طی 3 سال اخیر می باشد.

بودجه بندی آزمون محاسبات عمران

منابع98991400شهریور 1401درصد میانگین
916161613
25.4
101716161526.7
2800888512.1
6667911.7
تحلیل سازه565910.4
744446.7
844446.7

بودجه بندی آزمون نظارت عمران

منبع98991400شهریور 1401درصد میانگین
91514111221.7
1012891217.1
745748.3
845557.9
1244557.5
1124425
542477.1
633456.3
280042303.8
قانون22233.8
تحلیل سازه22223.3
2122112.5
2212112.1
202201.8
راهنمای جوش13001.8

بودجه بندی آزمون اجرا عمران

منبع98991400شهریور 1401میانگین درصد
9101111716.2
10108111016.2
754537
1164246.7
544457.1
844457.1
1244346.3
614525
قانون43425.4
سایر منابع44356.7
راهنمای جوش12112.1
2221101.7
411222.5
280022032.9
13،14،16،17
11153.3
202212.1
2111111.7