منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه مطالعه جهت آزمون محاسبات-عمران نظام مهندسی

برنامه آزمون عمران- محاسبات

ماه/منبع مبحث 9مبحث 10آئین نامه 2800مبحث 6مبحث 7مبحث 8تحلیل سازه ها
مهرخمش و ستون اعضای فشاری، اعضای کششیگروه بندی ساختمان، برش پایه-----
آبان- برش و پیچش
- اعضای خمشی
-طراحی سازه های ساختمانی
----
آذر- ضوابط لرزه ای- اعضای برشی و پیچشی--طراحی سازه های غیرساختمانی و غیر سازه ای و اتمام کتابترکیب بار-50 درصد کل مبحث-
دیطراحی دال، دیوار، پی و اتصالاتجوش، پیچ و اتصالات-بار مرده و زندهپی های سطحی و سازه های نگهبان50 درصد کل مبحث و اتمام مبحث-
بهمنطول مهاری و اتمام مبحثالزامات لرزه ای و اتمام مبحث-بار برف، بار باد، بار یخ و ... و اتمام مبحثپی های عمیق و اتمام سایر موارد مبحث-نحوه رسم نمودار لنگر و برش (تیر، قاب)، کارمجازی (تیر، قاب، خرپا)
اسفندمرور و جمع بندیمرور و جمع بندیمرور و جمع بندیمرور و جمع بندیمرور و جمع بندیمرور و جمع بندیمرور و جمع بندی
برنامه زمانی 6 ماهه جهت قبولی آزمون نظام مهندسی عمران- محاسبات (زمان مطالعه بین 3 تا 6 ساعت)

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید